Return to previous page

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Haina blana vizon BLack Diamond”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. View more
Cookies settings
Accept
Politica de confidențialitate și cookie-uri
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este o cerință esențială pe care https://luxuscollection.ro/ o are în vedere, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în Romania. Pentru a asigura transparența față de Dvs., în cele ce urmează vă facem cunoscute informațiile esențiale despre colectarea, utilizarea și protejarea datelor Dvs. personale în activitatea noastră comercială prin care vă oferim produsele noastre pentru cumpărare prin pagina noastră web https://luxuscollection.ro/ sau personal de la sediul firmei noastre. LUXRA ONE CONCEPT SRL  își rezervă dreptul de a modifica și actualiza această prezentare a politicii de confidențialitate fără o informare prealabilă și fără a motiva modificările, prin urmare vă recomandăm să vă țineți la curent cu eventualele actualizări citind periodic această politica de confidențialitate. Operatorul paginii web https://luxuscollection.ro/  – date de contact: Operatorul paginii https://luxuscollection.ro/ este LUXRA ONE CONCEPT SRL  cu sediul în Bucuresti , Str. Uioara , Nr. 15, Sectorul 4, înregistrata în Oficiul National al Registrului Comerțului cu nr. J40/13209/2021 având CUI-ul 44678286 prin urmare în cazul utilizării de către Dvs. a paginii web https://luxuscollection.ro/ tot aceasta societate, cu datele prezentate mai sus, devine operatorul datelor Dvs. personale. În legătură cu prelucrarea datelor Dvs. personale legat de utilizarea paginii web și de legătura comercială dintre Dvs. și societatea LUXRA ONE CONCEPT SRL , puteți să ne contactaţi oricând prin e-mail la adresa de e-mail: info@luxuscollection.ro sau prin poștă la adresa societății. Datele personale prelucrate de societatea LUXRA ONE CONCEPT SRL Având în vedere că datele Dvs. le colectăm direct de la Dvs., veți cunoaște întotdeauna datele pe care le vom prelucra. Aceste date personale servesc exclusiv pentru a vă servi cu produsele comandate de pe pagina web, fiind următoarele : Datele personale colectate odată cu transmiterea unui mesaj de pe pagina web  https://luxuscollection.ro/ : nume, prenume, telefon și adresa e-mail. Datele personale colectate în cazul transmiterii prin e-mail a cererilor de ofertă, a solicitărilor de informații suplimentare : nume, prenume, telefon și adresa e-mail Datele personale colectate în cazul transmiterii prin e-mail a comenzilor pentru cumpărarea produselor publicate pe https://luxuscollection.ro/ date pentru întocmirea facturii fiscale : produsul comandat, nume, prenume, adresa de facturare date necesare pentru livrarea produselor prin curier : adresa de livrare, persoana de contact și numărul de telefon al persoanei de contact Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare. Informații cu privire la acestea găsiți în notificarea noastră Despre cookies. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor Dvs. personale LUXRA ONE CONCEPT SRL poate utiliza datele Dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 1.Prestarea serviciilor puse la dispoziția Dvs. prin  https://luxuscollection.ro/ servicii care pot include următoarele : Întocmirea și transmiterea unei oferte în cazul în care interesul Dvs. se manifestă pentru un anumit sau un ansamblu de produse prezentat pe pagina web Prelucrarea comenzilor: preluarea, confirmarea, facturarea și expedierea acestora la adresa Dvs. de livrare; Soluționarea anulărilor/modificărilor comenzilor sau a problemelor legate de comenzi, de bunurile sau serviciile achiziționate; Asigurarea serviciilor de asistenţă: consultanță sau informare cu privire la comenzile Dvs. sau la bunurile și serviciile furnizate. Prelucrarea datelor Dvs. în cazurile de mai sus este de regulă necesară pentru a vă servi cu produsele comandate: a vă factura produsele în concordanță cu legislația fiscală și contabilă, a vă trimite produsele cu ajutorul unui curier și pentru a vă oferi consultanță pentru produsle prezentate.
  1. Marketing : Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite diverse tipuri de mesaje (de exemplu: e-mail/sms text) conţinând informaţii generale, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii. Comunicările de marketing le întemeiem în cele mai multe cazuri pe consimțământul Dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: Răspunzând la mesajul nostru de marketing cu un mesaj având subiectul DEZABONARE; Contactarea Societatii LUXRA ONE CONCEPT SRL folosind detaliile de contact descrise mai sus. Activităţile noastre de marketing pot fi bazate pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la Dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile Dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii Dvs. 3.Apărarea propriilor noastre interese legitime Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații Dvs. pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor paginii web https://luxuscollection.ro/ față de atacuri cibernetice: Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile Dvs. fundamentale. Durata păstrării datelor Dvs. personale Datele Dvs. care sunt înregistrate în comenzile Dvs,. respectiv sunt folosite pe facturile fiscale, sunt păstrate pe durata stabilită de legislația fiscală și contabilă. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal? După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date ale Dvs. cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: furnizorilor de servicii de curierat; furnizorilor de servicii de plată/bancare; furnizorilor de servicii de contabilitate; furnizorilor de servicii IT În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul unor terțe persoane juridice de drept privat la datele Dvs. se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În prezent nu transferăm datele Dvs. cu caracter personal în alte țări. Cum protejăm securitatea datelor Dvs. cu caracter personal? Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor. Transmisia datelor Dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in acelaşi timp redundanța datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Ce drepturi aveți? Regulamentul general privind protecția datelor conţine o serie de drepturi în legătură cu datele Dvs. cu caracter personal. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind datele de contact prezentate mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: Identitatea Dvs.. Confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este tratată cu maximă seriozitate de către noi. Prin urmare, dacă aveţi cereri cu privire la astfel de înregistrări, vă rugăm să le transmiteţi la adresa de e-mail: info@luxuscollection.ro În astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare în vederea confirmării identităţii Dvs. Serviciu gratuit. Nu vom percepe nicio taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care solicitările Dvs. de acces la informații sunt repetitive sau excesive. Vă vom informa despre sumele solicitate înainte de a vă soluționa cererea. Durata răspunsului nostru. Dorim să răspundem la orice solicitare validă în termen de cel mult 30 de zile, cu excepția solicitărilor complicate sau dacă ați transmis mai multe solicitări, cazuri în care termenul va fi extins la 60 de zile. Vă vom informa dacă termenul depăşeste 30 de zile. S-ar putea să solicităm informaţii despre ce doriți să primiți sau scopul solicitării. Astfel vom putea acţiona mai repede şi să scurtam timpul de răspuns. Drepturile terților. Nu trebuie să onorăm o cerere dacă prin aceasta aceasta drepturile și libertățile unor persoane vizate pot afectate în mod negativ. Vă puteți exercita şi dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente sau justiției. De asemenea, beneficiaţi și de dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs., precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Paragrafele următoare conţin detalii suplimentare despre fiecare dintre aceste drepturi în parte. Accesul Puteți solicita : să vă confirmăm prelucrarea datelelor Dvs. cu caracter personal; să primiţi o copie a acestor date; să primiţi alte informații despre datele Dvs. cu caracter personal, de exemplu,  datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare. Modificarea datelor Ne puteți solocita să modificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Ștergerea datelor Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal doar dacă: nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; vă retrageţi consimțământul (dacă prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); dați curs unui drept legal de a vă opune prelucrării lor de către noi; acestea au fost prelucrate ilegal; ne revine o obligație legală în acest sens. Putem refuza solicitarea Dvs. de ștergere a datelor Dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Pot să apară anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal, cu toate că cele două de mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care vă putem refuza această solicitare. Restricționarea prelucrării datelor Puteţi restricţiona prelucrare datelor Dvs. cu caracter personal de către noi, dar numai dacă: acuratețea acestora este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor; datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele în continuare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea un drept în instanță; v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea prevalenței drepturilor noastre este în desfășurare. Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: primim consimțământul Dvs.; pentru constatarea, exercitarea sau asigurarea apărării unui drept în instanță. Portabilitatea datelor Ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un anumit format (structurat), utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea are la bază consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și prelucrarea se face doar prin mijloace automate. Opoziția Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul interesului nostru legitim. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor Dvs. în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom opri în cel mai scurt timp posibil această prelucrare. Decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la Dvs.; sau vă afectează într-un alt mod. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.; sau se bazează pe consimțământul Dvs. explicit. Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Fără a vă afecta dreptul Dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
Save settings
Cookies settings